An Bang Định Quốc

Quý đại hiệp thân mến,

Phiên bản mới ra mắt từ ngày 15/01/2019 sẽ đánh dấu sự xuất hiện của bộ trang bị huyền thoại nổi tiếng trong giang hồ: An Bang - Định Quốc, trang bị ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, đủ sức nghịch chuyển càn khôn...

Chế tạo An Bang - Định Quốc

 • Để có thể chế tạo bộ trang bị này. Người chơi cần sử dụng giao diện Rèn Bang.
 • Bộ trang bị An Bang - Định Quốc cấp 61 cần nguyên liệu: Hòa Thị Bích, Thần Bí Khoáng Thạch, Trang Bị Đỏ cấp 61, Trang bị Cam cấp 71, Trang bị Cam cấp 81.
 • Bộ trang bị An Bang - Định Quốc cấp 71 cần nguyên liệu: Hòa Thị Bích, Thần Bí Khoáng Thạch, Trang Bị An Bang tương ứng cấp 61, Trang bị Cam cấp 71, Trang bị Đỏ cấp 71.
 • Chú thích: Hòa Thị Bích và Thần Bí Khoáng Thạch có thể thu thập thông qua, PBBH Thiên Bảo Khố, Hoạt Động Thần Tài và event Đèn Lồng Năm Mới.

Thuộc tính bộ mạnh mẽ

Trang bị Định Quốc cấp 61
 • Trang bị Định Quốc cấp 61 gồm tổng cộng 8 món là Ngự - Định Quốc Mão, Bào, Uyển, Ngoa, Bội, Vũ Khí, Liên và Giới. Chia làm 2 nhóm có thuộc tính bộ khác nhau.
 • Trang bị đủ số lượng món nhất định sẽ kích hoạt được thuộc tính bộ:
Loại trang bịThuộc tính kích hoạt
Ngự - Định Quốc Mão
 • Kích hoạt 2 món: Phản đòn +3888
 • Kích hoạt 3 món: Kháng tất cả +1555
 • Kích hoạt 4 món: Giảm bạo thương +944
 • Kích hoạt 5 món: Tấn công +10%
Ngự - Định Quốc Bào
Ngự - Định Quốc Uyển
Ngự - Định Quốc Ngoa
Ngự - Định Quốc Bội
Ngự - Định Quốc Vũ Khí
 • Kích hoạt 2 món: Tăng bạo thương +722
 • Kích hoạt 3 món: Tất cả kỹ năng +1
Ngự - Định Quốc Liên
Ngự - Định Quốc Giới
Trang bị An Bang cấp 71
 • Trang bị An Bang cấp 71 gồm tổng cộng 8 món là Ngự - An Bang Mão, Bào, Uyển, Ngoa, Bội, Vũ Khí, Liên và Giới. Chia làm 2 bộ thuộc tính khác nhau.
 • Trang bị đủ số lượng món nhất định sẽ kích hoạt được thuộc tính bộ:
Loại trang bịThuộc tính kích hoạt
Ngự - An Bang Mão
 • Kích hoạt 2 món: Giảm bạo thương +1398
 • Kích hoạt 3 món: Giảm ngũ hành +3427
 • Kích hoạt 4 món: Phản đòn +4406
 • Kích hoạt 5 món: Tấn công +20%
Ngự - An Bang Bào
Ngự - An Bang Uyển
Ngự - An Bang Ngoa
Ngự - An Bang Bội
Ngự - An Bang Vũ Khí
 • Kích hoạt 2 món: Tăng bạo thương +1049
 • Kích hoạt 3 món: Tất cả kỹ năng +1
Ngự - An Bang Liên
Ngự - An Bang Giới