Bản cập nhật tháng 12

Từ 08-12-18

Tăng cấp nhận thưởng

Quý nhân sĩ thân mến,

Chào đón tháng 12, Võ lâm truyền kỳ h5 cho ra mắt Bản Cập Nhật Tháng 12 sẽ ra mắt các quý nhân sĩ nhằm đem tới những trải nghiệm tốt nhất, tối ưu hóa các tính năng hiện có với nội dung như sau:

  • Tăng cấp nhận thưởng, thêm quà hấp dẫn
  • Hoàn trả mỗi ngày
  • Và một số tính năng khác (Bang hội, Môn khánh, Tống Kim,...)

 

Tăng cấp nhận thưởng

Bản cập nhật tháng 12 sẽ mang tới cho các nhân sỹ những mốc quà hoàn toàn vượt trội khi đạt được những cập độ nhất định:

Thăng Cấp nhận thưởng - Không dùng thẻ tháng
LevelThưởng 1Số lượngThưởng 2Số LượngThưởng 3Số lượng
20KNB Khóa150Huyền tinh lv110Nội công đơn5
30KNB Khóa200Quà nguyên liệu rèn10Quà đổ phổ rèn10
35KNB Khóa250Rèn luyện đơn5Hồi tiên đơn5
38KNB Khóa300Mảnh đồ phổ Trang bị Cam5Luận kiếm lệnh5
43KNB Khóa350Huyền tinh lv210Nội công đơn10
48KNB Khóa400Rèn luyện đơn10Hồi tiên đơn10
53KNB Khóa500Mảnh đồ phổ Trang bị Cam10Tẩy tủy đơn5
58KNB Khóa700Huyền tinh lv35Nội công đơn15
60KNB Khóa1000Mảnh đồ phổ Trang bị Cảm15Đột phá đơn1
Thăng Cấp nhận thưởng - Dùng thẻ tháng nhận thêm
LevelThưởng 1Số lượngThưởng 2Số LượngThưởng 3Số lượng
20KNB Khóa200Áo tím lv211Tẩy tủy đơn2
30KNB Khóa300Nhẫn tím lv311Tiền thảo lộ1
35KNB Khóa400Nón tím lv311Huyền tinh lv120
38KNB Khóa500Mảnh đồ phổ Trang bị Cam5Luận kiếm lệnh5
43KNB Khóa600Huyền tinh lv210Nội công đơn10
48KNB Khóa700Rèn luyện đơn10Hồi tiên đơn10
53KNB Khóa800Mảnh đồ phổ Trang bị Cam10Tẩy tủy đơn5
58KNB Khóa1000Huyền tinh lv35Nội công đơn15
60KNB Khóa1200Mảnh đồ phổ Trang bị Cam15Đột phá đơn1

VLTKH5