Bản Cập Nhật Tháng 3

Từ 06-03-19 đến 11-03-19

Tinh Tôi Trang Bị

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ h5 thân mến,

Sự kiện tháng 3 quay bên cạnh những phần thưởng cực hấp dẫn cũng sẽ mang tới cho các quý nhân sĩ 1 hệ thống cường hóa sức mạnh của trang bị hoàn toàn mới đó chính là Tinh Tôi Trang Bị. Thông tin chi tiết như sau:

Tôi luyện trang bị

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 07/03/2019.
  • Tôi Luyện Trang Bị giúp cường hóa và tăng thêm các chỉ số: Phòng thủ, Tấn công, Sinh lực cho trang bị.

    •  Để có thể Tôi Luyện trang bị, quý nhân sĩ cần sử dụng nguyên liệu Linh Tuyền, chỉ có thể nhận được thông qua tính năng mới: Toàn Dân Loạn Đấu, Hành Lễ Thành Chủ và sự kiện ngày Phụ Nữ tháng 3.

  Khắc văn trang bị

    • Khắc Văn trang bị gồm 4 loại: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
    • Mỗi loại gồm 7 vì Tinh Tú giúp gia tăng các thuộc tính nhất định của nhân vật.

   • Có thể bạn chưa biết:
    • Để Khắc Văn trang bị, quý nhân sĩ cần có nguyên liệu: Chu Tước Lệnh, Thanh Long Lệnh, Bạch Hổ Lệnh, Huyền Vũ Lệnh. Các nguyên liệu này có thể nhận được khi tham gia tính năng: Toàn Dân Loạn Đấu, Hành Lễ Thành Chủ và sự kiện Ngày Phụ Nữ tháng 3.
    • Số lần tăng cấp Khắc Văn bằng với Cấp Tôi Luyện toàn thân. Vì vậy quý nhân sĩ cần phải Tôi Luyện trang bị trước khi tăng cấp Khắc Văn trang bị.