Cập nhật tháng 12

Từ 26-12-19

Tranh đoạt chiến Liên Server

Quý nhân sĩ thân mến,

Hệ thống tính năng Kiếm Môn Quan Chiến 5v5 vô cùng hấp dẫn từ Bản Cập Nhật Tháng 12 sẽ mang lại cho quý nhân sĩ cơ hội tranh tài cùng các cao thủ khắp giang hồ và nhận thưởng các bảo vật quý giá...

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 26/12/2019.
  • Thời gian mở:12h15, 16h15, 22h15, 23h15.
  • Yêu cầu:
   • Nhân vật cấp 40 trở lên.
   • Báo danh trong vòng 3 phút.
   • Mỗi người chơi chỉ được tham gia tối đa 3 lần/ ngày.

Hướng dẫn

  • Người chơi tham gia phó bản và chiếm lĩnh điểm. Nếu điểm đoạt có phe địch thì tốc độ nhận điểm chiếm lĩnh sẽ chậm lại.
  • Khi điểm chiếm lĩnh đạt 99%, trong 10 giây nếu không có kẻ địch trong khu vực thì điểm chiếm đoạt sẽ đạt 100% và giành chiến thắng.

Phần thưởng

  • Người chơi chiến thắng chiếm lĩnh sẽ đạt được nhiều phần thưởng hấp dẫn: Kinh nghiệm, Bảo Thạch Trung Cấp ngẫu nhiên, Linh Tuyền,...