Điều chỉnh tính năng

Điều chỉnh tính năng

  • Mở giới hạn cấp nhân vật đến cấp 150.
  • Mở giới hạn cấp Môn Khách đến cấp 150.
  • Mở giới hạn cường hóa trang bị đến cấp 150.
  • Mở giới hạn cấp kinh mạch, mật tịch, điểm tiềm năng, điểm kỹ năng.
  • Điều chỉnh phần thưởng khi mua gói Quà Thiếp Hiệp, Quà Đại Hiệp, Quà Hào Hiệp

Võ Lâm 2

  • Điều chỉnh phần thưởng điểm danh mỗi ngày:

Võ Lâm 2

  • Điều chỉnh phần thưởng kinh nghiệm trong các sự kiện ghép và sự kiện giải đố:

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2