Trang bị mới

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ H5 thân mến,

Phiên bản mới tháng 1 đã để lại dấu ấn bởi sự xuất hiện của bộ trang bị An Bang - Định Quốc. Ở phiên bản này, Đường Môn xưng bá, các quý Đại Hiệp sẽ có cơ hội được trải nghiệm bộ trang bị hoàn toàn mới, sở hữu sức mạnh áp đảo và được nâng cấp từ bộ trang bị An Bang - Định Quốc.

Bộ trang bị Thiên Mệnh, được giang hồ mệnh danh là ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Người có được sẽ trở thành Chân Long Thiên Tử.

Chế tạo

  • Để chế tạo bộ trang bị này. Người chơi cần sử dụng giao diện "Rèn Bang".
  • Bộ trang bị Thiên Mệnh cấp 81 cần nguyên liệu: Hòa Thị Bích, Thần Bí Khoáng Thạch, Trang Bị An Bang, Trang Bị Định Quốc.
  • Lưu ý: Hòa Thị Bích và Thần Bí Khoáng Thạch có thể thu thập thông qua Thiên Bảo Khố, Hoạt Động Thần Tài, Sự kiện Bánh Dày, Sự kiện Giải Đố.

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Thuộc tính

  • Thuộc tính bộ Mạnh mẽ.
  • Trang bị bộ Thiên Mệnh gồm tổng cộng 8 món và chia làm 2 nhóm:
    • Ngự - Thiên Mệnh: Mão, Bào, Hộ Uyển, Ngoa, Bội.
    • Chiến - Thiên Mệnh: Vũ Khí, Dây Chuyền, Nhẫn.
Trang bịThuộc tính kích hoạt
Ngự - Thiên Mệnh Mão

Kích hoạt 2 món: Hút Sinh lực + 15206

Kích hoạt 3 món: Hồi Sinh Lực + 95040

Kích hoạt 4 món: Giảm bạo thương + 1900

Kích hoạt 5 món: Tấn công + 30%

Ngự - Thiên Mệnh Bào
Ngự - Thiên Mệnh Hộ Uyển
Ngự - Thiên Mệnh Ngoa
Ngự - Thiên Mệnh Bội
Chiến - Thiên Mệnh Tụ Tiễn

Kích hoạt 2 món: Tăng bạo thương + 1900

Kích hoạt 3 món: Tất cả kỹ năng + 2

Chiến - Thiên Mệnh Tụ Liên
Chiến - Thiên Mệnh Tụ Giới