Tứ Tượng Địa Cung

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ H5 thân mến,

Cùng với sự ra mắt hoành tráng của môn phái Đường Môn. Tứ Tượng Địa Cung cũng sẽ trở thành một phó bản mới được chờ đón.

Nội dung

 • Điều kiện: người chơi đạt cấp 50 có thể tiến hành khiêu chiến Tứ Tượng Địa Cung.
 • Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khiêu chiến miễn phí. Có thể sử dụng KNB để mua thêm lượt (tối đa 5 lượt mỗi ngày).

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

  • Tứ Tượng Địa Cung chia ra 4 cung: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi cung chia làm 6 Điện.
  • Mỗi Điện chia làm 4 ải. Tiêu diệt hết quá trong phó bản mới tính là vượt ải. Kết thúc mỗi lượt khiêu chiến (thành công hay thất bại) đều sẽ nhận được đánh giá và nhận thưởng tương ứng. Vượt ải 4 mỗi Điện có xác suất nhận được mặt nạ hiếm.
  • Người chơi phải vượt cả 4 ải của Điện trước mới có thể tiến hành khiêu chiến Điện tiếp theo.

Võ Lâm 2

  • Phần thưởng từ phó bản Tứ Tượng Địa Cung:
Mặt nạ Hiếm
Võ Lâm 2Võ Lâm 2
Võ Lâm 2Võ Lâm 2
 • Nguyên liệu nâng cấp Tứ Tượng Ngũ Hành Ấn: Lập Xuân - Kim, Lập Xuân - Mộc, Lập Xuân - Thủy, Lập Xuân - Hỏa, Lập Xuân- Thổ, Vũ Thủy - Kim, Vũ Thủy - Mộc, Vũ Thủy - Thủy, Vũ Thủy - Hỏa, Vũ Thủy - Thổ, Quẻ Khảm, Quả Cấn, Quẻ Chấn, Quẻ Tốn, Quẻ Li, Quẻ Khôn, Quẻ Đoài, Quẻ Càn các phẩm chất.
 • Mỗi tuần tổng kết xếp hạng vào 4:00 thứ 7 và trao thưởng tương ứng. Phần thưởng là Hộp Mặt Nạ Địa Cung (mở nhận mảnh mặt nạ hiếm,các xác xuất nhận mặt nạ hoàn chỉnh), Tứ Tượng Bát Quái Nghi ( mở nhận ngẫu nhiên Quẻ Khảm, Quả Cấn, Quẻ Chấn, Quẻ Tốn, Quẻ Li, Quẻ Khôn, Quẻ Đoài, Quẻ Càn).

Võ Lâm 2