Chuỗi sự kiện mừng máy chủ mới

Chuỗi sự kiện mừng máy chủ mới

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trong quá trình tham gia phiêu bạt ở các máy chủ mới mở, nhân sĩ sẽ được tham gia nhiều sự kiện, hoạt động ưu đãi vô cùng hấp dẫn và hữu ích như sau:

Phần thưởng Tích Lũy Nạp

Trong 7 ngày đầu từ khi mở máy chủ, khi nhân sĩ nạp KNB đến mốc nhất định sẽ nhận thêm các phần thưởng sau:

 • Lưu ý: Mỗi mốc nạp chỉ nhận thưởng 1 lần.
Mốc nạp KNBPhần thưởng
100
 • 200 KNB khóa
 • 25 Huyền Tinh cấp 1
 • 2 Luận Kiếm Lệnh
600
 • 300 KNB khóa
 • 20 Nội Công Đơn
 • 3 Luận Kiếm Lệnh
1.600
 • 600 KNB khóa
 • 20 Rèn Luyện Đơn
 • 4 Luận Kiếm Lệnh
2.400
 • 700 KNB khóa
 • 20 Hồi Tiên Đơn
 • 400.000 Bạc
3.200
 • 800 KNB khóa
 • 10 Tẩy Tủy Đơn
 • 500.000 Bạc
5.200
 • 1.000 KNB khóa
 • 10 Huyền Tinh cấp 2
 • 600.000 Bạc
9.000
 • 1.200 KNB khóa
 • 2 Mảnh Mặt Nạ Phượng Hoàng
 • 700.000 Bạc
17.000
 • 1.400 KNB khóa
 • 3 Mảnh Mặt Nạ Phượng Hoàng
 • 800.000 Bạc
25.000
 • 1.600 KNB khóa
 • 5 Mảnh Thiên Canh Thủ
 • 900.000 Bạc
41.000
 • 1.800 KNB khóa
 • 10 Mảnh Thiên Canh Thủ
 • 1.000.000 Bạc
100.000
 • 2.000 KNB khóa
 • 15 Mảnh Thiên Canh Thủ
 • 1.500.000 Bạc

VLTKH5

Phần thưởng Tích Lũy Tiêu Phí

Trong 7 ngày đầu từ khi mở máy chủ, khi nhân sĩ tiêu phí KNB đến mốc nhất định sẽ nhận thêm các phần thưởng sau:

 • Lưu ý: Mỗi mốc tiêu phí chỉ nhận thưởng 1 lần.
Mốc tiêu phí KNBPhần thưởng
100
 • 200.000 Bạc
 • 5 Mảnh Âu Dương Phong
 • 5 Huyền Tinh cấp 1
600
 • 400.000 Bạc
 • 10 Mảnh Âu Dương Phong
 • 10 Huyền Tinh cấp 1
1.600
 • 600.000 Bạc
 • 15 Mảnh Âu Dương Phong
 • 15 Huyền Tinh cấp 1
2.400
 • 800.000 Bạc
 • 20 Mảnh Âu Dương Phong
 • 20 Huyền Tinh cấp 1
3.200
 • 1.000.000 Bạc
 • 25 Mảnh Âu Dương Phong
 • 5 Huyền Tinh cấp 2
5.200
 • 1.200.000 Bạc
 • 30 Mảnh Âu Dương Phong
 • 10 Huyền Tinh cấp 2
9.000
 • 1.400.000 Bạc
 • 35 Mảnh Âu Dương Phong
 • 15 Huyền Tinh cấp 2
17.000
 • 1.600.000 Bạc
 • 40 Mảnh Âu Dương Phong
 • 20 Huyền Tinh cấp 2
25.000
 • 1.800.000 Bạc
 • 5 Mảnh Xuyên Long Thương
 • 5 Huyền Tinh cấp 3
41.000
 • 2.000.000 Bạc
 • 10 Mảnh Xuyên Long Thương
 • 10 Huyền Tinh cấp 3
100.000
 • 3.000.000 Bạc
 • 15 Mảnh Xuyên Long Thương
 • 15 Huyền Tinh cấp 3

VLTKH5

Thưởng tăng cấp

VLTKH5

Cụ thể, khi đạt đến các mốc cấp độ nhất định, nhân sĩ sẽ được nhận thưởng nhiều vật phẩm giá trị. Chi tiết các mốc cấp và phần thưởng như sau:

CấpPhần thưởng
20
 • 150 KNB khóa
 • 10 Huyền Tinh cấp 1
 • 5 Nội Công Đơn
30
 • 200 KNB khóa
 • 10 Quà Nguyên Liệu Rèn
 • 10 Quà Đồ Phổ Rèn
35
 • 250 KNB khóa
 • 5 Rèn Luyện Đơn
 • 5 Hồi Tiên Đơn
38
 • 300 KNB khóa
 • 5 Mảnh Đồ Phổ Trang Bị Cam
 • 5 Luận Kiếm Lệnh
43
 • 350 KNB khóa
 • 10 Huyền Tinh cấp 2
 • 10 Nội Công Đơn
48
 • 400 KNB khóa
 • 10 Rèn Luyện Đơn
 • 10 Hồi Tiên Đơn
53
 • 500 KNB khóa
 • 10 Mảnh Đồ Phổ Trang Bị Cam
 • 5 Tẩy Tủy Đơn
58
 • 700 KNB khóa
 • 5 Huyền Tinh cấp 3
 • 15 Nội Công Đơn
60
 • 1.000 KNB khóa
 • 15 Mảnh Đồ Phổ Trang Bị Cam
 • 1 Đột Phá Đơn

Quà Nạp Lần Đầu

VLTKH5

Khi nạp lần đầu ở mức nạp bất kỳ sẽ được nhận các phần thưởng sau:

 • 40 Mảnh Chu Chỉ Nhược
 • 1 Trảm Mã Kiếm cấp 41
 • 1 Long Tuyền Kiếm cấp 31
 • 1 Thanh Phong Kiếm cấp 21

Đồng thời còn được tặng thêm nhiều vật phẩm như:

 • 1 Đột Phá Đơn
 • 10 Nội Công Đơn
 • 20 Tẩy Tủy Đơn
 • 1 Tiên Thảo Lộ

Qói Đầu Tư (Lv20)

VLTKH5

Nhân vật cấp 20 trở lên có thể mua Gói Đầu Tư (Lv20) với giá chỉ 200.000 VNĐ và được nhận ngay 800 KKB. Sau đó khi đạt được các cấp độ quy định tiếp theo sẽ nhận thêm được hàng ngàn KNB quý giá.

Đua Top lực chiến

VLTKH5

Trong vòng 7 ngày kể từ khi mở máy chủ, tham gia hoạt động đua Top lực chiến ở máy chủ sẽ nhận được vô số kỳ trân dị bảo lừng danh giang hồ:

HạngPhần thưởng
1
 • Danh hiệu Nổi Danh Thiên Hạ (hạn sử dụng 7 ngày kể từ lúc nhận)
 • 20 Mảnh Thần Binh Xuyên Long Thương
 • 2 Ngọc cấp 2
 • 5 Huyền Tinh cấp 4
2
 • 20 Mảnh Thần Binh Xuyên Long Thương
 • 2 Ngọc cấp 2
 • 4 Huyền Tinh cấp 4
3
 • 15 Mảnh Thần Binh Xuyên Long Thương
 • 1 Ngọc cấp 2
 • 3 Huyền Tinh cấp 4
4 - 10
 • 15 Mảnh Thần Binh Xuyên Long Thương
 • 1 Ngọc cấp 2
 • 2 Huyền Tinh cấp 4
11 - 50
 • 2 Ngọc cấp 1
 • 3 Huyền Tinh cấp 3
51 - 100
 • 3 Bảo Thạch cấp 5
 • 2 Huyền Tinh cấp 3
101 - 500
 • 1 Bảo Thạch cấp 5
 • 1 Huyền Tinh cấp 3

Đua Top cấp độ

VLTKH5

Trong vòng 7 ngày kể từ khi mở máy chủ, tham gia hoạt động đua Top cấp độ nhân vật ở máy chủ sẽ nhận được vô số kỳ trân dị bảo lừng danh giang hồ:

HạngPhần thưởng
1
 • Danh hiệu Anh Hùng Cái Thế (hạn sử dụng 7 ngày kể từ lúc nhận)
 • 20 Mảnh Thần Binh Thiên Canh Thủ
 • 2 Ngọc cấp 2
 • 5 Huyền Tinh cấp 4
2
 • 20 Mảnh Thần Binh Thiên Canh Thủ
 • 2 Ngọc cấp 2
 • 4 Huyền Tinh cấp 4
3
 • 15 Mảnh Thần Binh Thiên Canh Thủ
 • 1 Ngọc cấp 2
 • 3 Huyền Tinh cấp 4
4 - 10
 • 15 Mảnh Thần Binh Thiên Canh Thủ
 • 1 Ngọc cấp 2
 • 2 Huyền Tinh cấp 4
11 - 50
 • 2 Ngọc cấp 1
 • 3 Huyền Tinh cấp 3
51 - 100
 • 3 Bảo Thạch cấp 5
 • 2 Huyền Tinh cấp 3
101 - 500
 • 1 Bảo Thạch cấp 5
 • 1 Huyền Tinh cấp 3

Quay số may mắn

Từ khi mở máy chủ, nhân sĩ có thể tham gia vòng quay may mắn với nhiều phần thưởng quý giá như bên dưới.

Mỗi lần quay số tiêu hao 30 KNB. Có thể tiêu hao 288 KNB để quay liên tục 10 lần với mỗi thao tác.

Phần thưởng quay số
Rèn Luyện ĐơnNội Công Đơn
Hồi Tiên ĐơnHuyền Tinh cấp 1
Hiệp Khách LệnhLuận Kiếm Lệnh
Quà Bảo Thạch thấpMảnh Công Tôn Chỉ
Mảnh Công Tôn ChỉMảnh Mặt Nạ Phượng Hoàng
Mặt Nạ Phượng HoàngHuyền Tinh cấp 1

VLTKH5

Ngoài ra khi tham gia có thể tích lũy được điểm quay số. Sử dụng điểm để đổi được vật phẩm giá trị (mỗi vật phẩm có giới hạn đổi nhất định khác nhau, chi tiết xem trong game).

VLTKH5

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ có thể liên hệ đến trang hotro.zing.vn hoặc hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.