Sát nhập server ngày 10/01

Sát nhập server ngày 10/01

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Nhằm cập nhật hệ thống để các máy chủ được vận hành một cách hiệu quả, Võ Lâm Truyền Kỳ H5 sẽ tiến hành sát nhập server, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian sát nhập

    • Thời gian: sau thời gian bảo trì 06:00 - 08:00 ngày 10/01/2019.

Server sát nhập

Cụm 1
S1 - Thái SơnS2 - Trường GiangS3 - Hoa Sơn-
Cụm 2
S4 - Châu GiangS5 - Vu SơnS6 - Cửu GiangS7 - Thiên Sơn
Cụm 3
S8 - Long GiangS9 - Tung SơnS10 - Linh GiangS11 - Hành Sơn
S12 - Lệ GiangS13 - Hằng Sơn--
Cụm 4
S14 - Ngân GiangS15 - Phật SơnS16 - Triết GiangS17 - Tuyết Sơn
S18 - Hương GiangS19 - Kỳ Sơn--
Cụm 5
S20 - Thanh GiangS21 - Kim SơnS22 - Tây GiangS23 - Dược Sơn
S24 - Hâu GiangS25 - Nghịnh Sơn--
Cụm 8
S40 - Cầm GiangS41 - Bảo SơnS42 - Độc GiangS43 - Tiêu Sơn
S44 - Thiện GiangS45 - Lư Sơn--
Cụm 9
S46 - Nguyệt GiangS47 - Khánh SơnS48 - Minh GiangS49 - Nguyệt Sơn
S50 - Nhật GiangS51 - Lương Sơn--

Lưu ý: sau khi tiến hành sát nhập server sẽ reset bảng xếp hạng và các thành thị chiếm đóng

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp nắm rõ. Chân thành cáo lỗi và mong quý đại hiệp cảm thông cho những bất tiện vừa nêu. Nếu có thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu qua hệ thống hỗ trợ trong game để được giải đáp sớm nhất.