Tiến hành điều chỉnh Phúc Lợi

Tiến hành điều chỉnh Phúc Lợi

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ H5 thân mến,

Sau bảo trì ngày 27/11, Võ Lâm Truyền Kỳ H5 sẽ tiến hành điều chỉnh Phúc Lợi nhằm đem đến cho các quý nhân sĩ nhiều lợi ích hơn trong công cuộc hành tẩu giang hồ.

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian:
    • Sau bảo trì ngày 27/11/2019
  • Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung

      • Gói quà đầu tư cấp 100
Cấp độKNB nhận được
1012.000
1052.000
1092.000
1122.000
1162.000
2002.000

Võ Lâm 2