Thiên Vương

Thiên Vương Bang đã là một bang phái hùng mạnh, có sức ảnh hưởng rất lớn trên giang hồ. Được lão bang chủ Dương Anh tín nhiệm giao phó cho nhiệm vụ tiếp quản tổng đàn, ngay từ khi vừa kế nhiệm, Dương Thiết Tâm đã ngay lập tức bắt tay vào việc chiêu mộ nhân tài, thu nạp đệ tử. Đệ tử Thiên Vương tư chất cường tráng hơn người, võ học mạnh mẽ uy lực khiến quần hùng phải nể sợ.

Vo Lam H5

Hệ Thống Chiêu Thức

Vo Lam H5