Chế Tạo Trang Bị

VLTKH5

Thông tin chung

  • Điều kiện tham gia: Nhân vật đã gia nhập Bang hội.

Cách chế tạo trang bị

  • Để có thể chế tạo trang bị, người chơi cần gia nhập Bang hội.
  • Biểu tưởng Bang hội nằm bên trái ngoài cùng thanh giao diện bên dưới màn hình game.

VLTKH5

  • Sau khi gia nhập Bang Hội, người chơi sử dụng KNB, KNB khóa để cống hiến Bang hội hoặc làm nhiệm vụ thương hội để nhận được điểm cống hiến.

VLTKH5

VLTKH5

VLTKH5

  • Khi có đủ số điểm cống hiến nhất định có thể vào giao diện Tiệm Bang để mua các nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo trang bị.
  • Để biết nguyên liệu và số lượng cần để chế tạo trang bị mong muốn, người chơi có thể xem tại Rèn Bang. Có thể chọn Phẩm Chất để lựa chọn các cấp độ chế tạo. Cấp độ càng cao sẽ cần càng nhiều nguyên liệu.

VLTKH5

VLTKH5

  • Những thành viên lãnh đạo Bang hội có thể sử dụng quỹ Bang để nâng cấp Xưởng Rèn, từ đó chế tạo được nhiều trang bị cao cấp hơn.

VLTKH5

VLTKH5