Nhiệm vụ Dã Tẩu

VLTKH5


  • Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ hướng dẫn ở giai đoạn tân thủ, người chơi có thể tham gia chuỗi nhiệm vụ Dã Tẩu để nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn bất ngờ.
  • Mỗi ngày có thể nhận 50 nhiệm vụ Dã Tẩu. Tích lũy tối đa 100 nhiệm vụ.
  • Với mỗi nhiệm vụ Dã Tẩu hoàn thành sẽ nhận được các phần thưởng khác nhau. Hoàn thành các mốc nhiệm vụ nhất định sẽ được thưởng thêm.
  • Phần thưởng thêm sẽ được reset khi hoàn thành 800 nhiệm vụ Dã Tẩu.

VLTKH5