Tính năng cá nhân

VLTKH5

Lôi Đài

Quy tắc cơ bạn:

 • Cấp yêu cầu: Cấp 14 trở lên.
 • Mỗi ngày được 5 lần miễn phí, 0:00 ngày hôm sau tạo lại. Hết số lần miễn phí có thể mua số lần khiêu chiến.
 • Khiêu chiến hoặc phản kích thành công sẽ trừ 1 lần khiêu chiến.

Thưởng mỗi trận:

 • Thưởng mỗi trận: Từ lúc vào BXH, đạt hạng cao kỷ lục được nhận KNB, cùng 1 hạng chỉ nhận được 1 lần. Thắng hay thua cũng được thưởng EXP.

Thưởng hạng: Tổng kết 22:00 mỗi ngày, thưởng gửi qua thư

HạngVõ HuânKNB KhóaRèn luyệnBạc
1500200600100000
2-335019050080000
4-1030018045050000
11-5025017040040000
51-10022016035040000
101-400140-19080-150260-32030000
401-150030-12030-60160-23020000

VLTKH5

Đào Hoa Đảo

Giới thiệu:

  • Cấp 9 mở, hoạt động mở cả ngày.
  • Đào khoáng Đào Hoa Đảo chỉ cần ủy thác và chờ đợi thu hoạch.

Cách thức Đào khoáng:

  • Mỗi ngày có thể đào 3 lần, mỗi lần 30 phút, tích lũy tối đa 4 lần.
  • Mỗi lần đào khoáng được nhận 20 Huyền Tinh lv1.
  • Mỗi 15 phút được thu hoạch Huyền Tinh 1 lần.
  • Có thể mua lượt tăng tốc, tăng sản lượng đào khoáng.

Khiêu chiến:

 • Huyền Tinh chưa nhận có thể bị người chơi khác khiêu chiến đoạt mất.
 • Mua Hộ Lâm Khuyển tránh bị khiêu chiến, còn có thể tấn công đối thủ.
 • Đang bị khiêu chiến, không thể nhận Huyền Tinh.
 • Khiêu chiến người có lực chiến cao sẽ có cơ hội nhận nhiều lợi ích hơn.

VLTKH5

Tây Sơn Thôn

Quy tắc cơ bản:

 • Cấp yêu cầu: 20 trở lên.
 • Báo danh: Cả ngày.
 • Thăm dò: Mỗi ngày có 5 lần miễn phí. Tốn 100 KNB Khóa được mua thêm 5 lần.

Cách tham gia:

 • Hoàn thành sự kiện ngẫu nhiên, nhận thưởng theo từng sự kiện.

VLTKH5

Võ Lâm Cao Thủ

Quy tắc tham gia:

  • Lv10 trở lên được tham gia.
  • Vượt lần đầu cần lần lượt khiêu chiến Hiệp Khách Giữ Ải.
  • Vượt chưa thành công sẽ không tính số lần.
  • Trong 90 giây, đánh bại Hiệp Khách Giữ Ải là thành công.
  • Mỗi ngày được khiêu chiến lại 2 lần các Hiệp Khách đã vượt qua, tạo lại mỗi ngày.
  • Mỗi ngày được mua thêm 1 cơ hội khiêu chiến.
  • Khiêu chiến thất bại không tính số lần.

Thưởng lần đầu:

 • Lần đầu khiêu chiến thành công được thưởng lần đầu, bao gồm KNB Khóa, Hồi Tiên Đơn.

VLTKH5

Phần thưởng từ các tính năng cá nhân

Phần thưởng
Danh hiệuBạc
Điểm rèn luyệnMảnh đồ phổ trang bị Cam
Điểm võ huânLuận kiếm lệnh
EXPMảnh mật tịch
Kim nguyên bảo (Khóa)Mảnh môn khách
Nguyên liệu rènHồi tiên đơn
Trang bị TímNội công đơn