Tính năng tổ đội

KHO BÁU VIÊM ĐẾ

 • Tổ đội: Sau khi vào Kho Báu Viêm Đế có thể vào giao diện tổ đội ở góc phải trên để tổ đội. Khi qua tầng không bị giải tán.
 • Luyện cấp: Thành viên đội sẽ hưởng chung EXP và thưởng. Khi có lửa, hảo hữa trong đội càng nhiều, uống Nữ Nhi Hồng càng nhận được nhiều EXP.
 • Leo tháp: Kho báu Viêm Đế mỗi tầng đều có Điểm Truyền Tống có thể đến bản đồ và tầng khác.
 • Mật thất: Diệt Boss nhỏ có xác suất vào Mật Thất Viêm Đế, mỗi đội có thời gian 5 phút.

VLTKH5

PHONG LĂNG ĐỘ

 • Cấp yêu cầu: 25.
 • Đi thuyền qua Phong Lăng Độ là cách duy nhất đến thảo nguyên Mạc Bắc. Nguy hiểm bủa vây, thủy tặc hoành hành!
 • Phong Lăng Độ có thể tham gia cá nhân hoặc tổ đội.
 • Mỗi ngày chỉ được tham gia 2 lần.
 • Thời gian phó bản là 10 phút.
 • Diệt Thủy Tặc và Thủy Tặc Đầu Lĩnh nhận nhiều EXP, số EXP tùy theo cấp nhân vật.

VLTKH5

LIÊN ĐẤU

 • Cấp yêu cầu: Cấp 35 trở lên.
 • Có thể tích lũy tối đa 6 lần ghép, mỗi 2 giờ sẽ hồi phục 1 lần.
 • Khi ghép thành công và vào bản đồ chiến đấu sẽ trừ 1 lần ghép.
 • Mỗi 7 ngày là 1 Mùa Giải. 0h-4h ngày thứ hai sau khi kết thúc là giai đoạn tổng kết, lúc này không thể ghép đấu.
 • 4 giờ ngày thứ hai sau khi Mùa Giải kết thúc sẽ gửi thưởng qua thư.
HạngVõ HuânDanh hiệu
Bá Chủ2000Võ Lâm Minh Chủ
Kim Cương 1350-
Kim Cương 2300-
Kim Cương 3275-
Bạch Kim 1250-
Bạch Kim 2225-
Bạch Kim 3200-
Hoàng Kim 1170-
Hoàng Kim 2150-
Hoàng Kim 3130-
Bạc 1120-
Bạc 2110-
Bạc 3100-
Đồng 180-
Đồng 270-
Đồng 360-

VLTKH5

Bắt Trộm Khoáng

 • Cấp yêu cầu: 21.
 • Mỗi ngày mỗi người được vào 2 lần.
 • Tham gia theo tổ đội hoặc cá nhân.
 • Khiêu chiến trong 3 phút.
 • Khi kết thúc sẽ nhận Bạc theo mức sinh lực Thiên Ngoại Kỳ Khoáng còn lại.
 • Khi Trộm Khoáng đến được chỗ Thiên Ngoại Kỳ Khoáng sẽ tấn công Đồng Khoáng và khiến mỗi giây mất 1% sinh lực.

VLTKH5

Phần thưởng khi tham gia tính năng tổ đội

Thưởng
Nguyên liệu Rèn
Bạc
EXP
Danh hiệu
Kim nguyên bảo (Khóa)
Điểm Võ Huân
Trang bị - Tím
Mảnh đồ phổ trang bị Cam
Mảnh môn khách