Boss Liên Server

VLTKH5

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: 12:30 và 19:30 hàng ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 40 trở lên.

Quy tắc tham gia

 • Trước 5 phút so với thời điểm xuất hiện Boss, các nhân sĩ có thể tham gia vào bản đồ để chờ đợi và chuẩn bị khiêu chiến Boss.
 • Mỗi lần hoạt động tối đa được khiêu chiến 3 Boss Liên Server.
 • Sau khi Boss bị tiêu diệt hoặc hết thời gian quy định, dựa theo hạng Sát Thương của Bang hội mà sẽ nhận được các phần thưởng khác nhau.
 • Khi Boss đã bị tiêu diệt sẽ gồm có Thưởng Cá Nhân (gửi trực tiếp qua thư ingame) và Thưởng Bang (vật phẩm gửi vào mục Đấu Giá Bang Hội)
 • Nếu Boss chưa bị tiêu diệt sẽ chỉ có Thưởng Tham Gia (gửi qua thư), không có Thưởng Bang Hội.

VLTKH5

VLTKH5

Phần thưởng

Tùy theo Boss khiêu chiến mà phần thưởng sẽ khác nhau (chi tiết xem trong game). Một số phần thưởng quý giá từ hoạt động có thể kể đến như:

 • Trang bị Tím
 • Mảnh Môn Khách S
 • Mảnh Môn Khách SS
 • Tẩy Tủy Đơn
 • Thần Binh-Cam
 • Lệnh Bài Quân Hàm
 • Đồ Phổ Trang Bị Cam

VLTKH5

VLTKH5

VLTKH5