Boss Thế Giới

VLTKH5

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: Cả ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 10 trở lên.

Cách tham gia

 • Ngươi chơi đạt các mốc cấp độ 10, 20, 30…100 sẽ được tham gia khiêu chiến Boss Thế Giới tương ứng với cấp độ của mình.
 • Tấn công Boss sẽ được đánh giá xếp hạng trong bảng sát thương.
 • Xếp hạng càng cao, phần thưởng càng lớn.
 • Người chơi kết liễu Boss sẽ nhận được thêm phần thưởng.

VLTKH5

VLTKH5

Phần thưởng

 • Mảnh Môn Khách ngẫu nhiên.
 • Trang bị ngẫu nhiên theo cấp hiện tại.
 • Mảnh Yếu Quyết Lv1.
 • Đột Phá Đơn.
 • Nội Công Đơn.