Chiến Trường Tống Kim

VLTKH5

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: 09:00 - 23:00 hàng ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 30 trở lên.

Quy tắc báo danh

 • Chiến trường Tống Kim mở vào các mốc 09:00, 10:00, 11:00 ... 23:00.
 • Thời gian báo danh vào chiến trường là 3 phút tính từ khi mở.
 • Sau 3 phút báo danh sẽ không thể vào chiến trường.
 • Khi đã báo danh vào khu vực chuẩn bị khai chiến, nếu thoát khỏi chiến trường sẽ không thể vào lại và vẫn bị mất 1 lượt tham gia.

VLTKH5

Cách tham chiến

 • Khi đánh bại NPC, Tiễn Tháp hoặc người chơi phe địch sẽ nhận được điểm.
 • Liên trảm càng cao, điểm nhận được càng nhiều.
 • Vài thời điểm nhất định, trong bản đồ sẽ xuất hiện Diệt Thảo Dược.
 • Nhân vật nhặt Diệt Thảo Dược sẽ hồi sinh lực, tăng sức mạnh.
 • Khi chiến trường kết thúc, kể quả thắng thua sẽ dựa vào tổng điểm của người chơi ở 2 phe.
 • Phe thắng, thua sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.
 • Dựa theo xếp hạng cá nhân, mỗi nhân vật cũng nhận được thêm phần thưởng khác nhau.

Phần thưởng

 • Mảnh Môn Khách.
 • Kim Nguyên Bảo khóa.
 • Đột Phá Đơn.