Đệ Nhất Bang

VLTKH5

Thông tin chung

 • Chỉ những thành viên là quản lý của Bang hội mới có thể báo danh tham gia.
 • Điều kiện tham gia: Các thành viên Bang hội có thể tham gia.
 • Hoạt động Đệ Nhất Bang sẽ kéo dài xuyên suốt nhiều tuần liền với các hoạt động chuẩn bị quân trang và chiến trường Công Thành Chiến cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Quy tắc cơ bản

VLTKH5

 • Sau khi đã báo danh, trong tuần lễ đầu tiên thì thành viên các Bang có thể vào giao diện Đệ Nhất Bang, đến hoạt động Phục Ngư Sơn để tham gia phó bản, cống hiến vật tư.
 • Dựa vào thời gian mở máy chủ mà sẽ có thêm nhiều hoạt động cống hiến vật tư khác nhau. Chi tiết xem trong game.
 • Đến 21:00 ngày thứ 5 từ khi mở máy chủ, Top 16 Bang hội cống hiến vật tư nhiều nhất sẽ giành được quyền công thành.
 • Các Bang hội vào giao diện Chiếm Thành, chọn thành trì mong muốn. Thời gian chọn thành kéo dài đến 20:00 ngày thứ 6 (tính từ khi mở máy chủ).

VLTKH5

 • 21:00 ngày thứ 6 từ khi mở máy chủ, Công Thành Chiến sẽ bắt đầu. Các Bang hội chọn cùng thành trì sẽ phải chiến đấu với nhau để giành quyền giữ thành. Trong trận chiến, mỗi Bang chỉ được tham gia tối đa 20 người.
 • Quy tắc công thành phải đi lần lượt từ cấp Huyện > Phủ > Châu > Quốc.
 • Mỗi tuần chỉ được chọn và công chiếm 1 thành duy nhất.
 • Nếu Bang hội tấn chiếm thành công thành trì ở cấp cao hơn thì thành trì cũ cấp thấp sẽ trao lại quyền triều đình - thành trống, các Bang hội khác có thể tham gia chiếm lĩnh thành cũ.
 • Thành trì quan trọng của hoạt động Đệ Nhất Bang chính là Tương Dương Chiến. Các Bang xuất sắc nhất sẽ tranh tài cũng nhau để đoạt lấy thành trì lừng lẫy này.
 • Cuối cùng, Bang thắng cuộc sẽ chiếm Tương Dương, Bang chủ trở thành Thái Thú.
 • Bang thất bại tuần trước được tiếp tục tranh đoạt, Bang thắng được triều đình thưởng 1 thành trì ngẫu nhiên.

VLTKH5

VLTKH5

Phần thưởng

Tham gia hoạt động Đệ Nhất Bang - Công Thành Chiến, nhân sĩ và Bang hội thân yêu sẽ nhẫn được vô số phần thưởng cá nhân và Đấu Giá Bang hội cực kỳ hấp dẫn.

Thông tin phần thưởng xem chi tiết ở bảng hoạt động trong game.

Một số phần thưởng hấp dẫn có thể kể đến như:

 • Mảnh Môn Khách S
 • Trang Bị Tím
 • Thần Binh
 • Mật Tịch Cam
 • Mảnh Trạng Bị Đỏ
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Đồ Phổ Trang Bị Cam

VLTKH5