Kho Báu Viêm Đế

VLTKH5


  • Tại chốn giang hồ Võ Lâm Truyền Kỳ H5, Kho Báu Viêm Đế là một tính năng độc đáo giúp người chơi có thể luyên công tăng thêm nhiều kinh nghiệm (EXP).
  • Số lượng bãi luyện công tại bản đồ này có giới hạn nhất định nên ắt hẳn việt giao tranh, PK giữa các tổ đội để giành bãi sẽ vô cùng kịch tính.
  • Ở Kho Báu Viêm Đế người chơi có thể thiết lập tổ đội. Mỗi tổ đội có thể có tối đa 4 thành viên. Thành viên gia nhập tổ đội đánh quái sẽ được chia đều EXP. Có thể sử dụng Nữ Nhi Hồng mua từ Kỳ Trân Các để gia tăng EXP lửa trại.
  • Khi xuất hiện lửa trại, số thành viên sử dụng Nữ Nhi Hồng trong tổ đội càng nhiều thì lượng EXP nhận được càng tăng.
  • Kho báu Viêm Đế gồm nhiều tầng, tương đương với nhiều cấp độ. Tầng càng cao, diệt quái càng nhận nhiều EXP.
  • Khi tiêu diệt Boss có xác xuất vào Mật Thất Viêm Đế. Tại đây, người chơi có thể nhận được nhiều trang bị và tài nguyên quý hiếm.

VLTKH5

VLTKH5

VLTKH5