Lôi Đài

VLTKH5

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: Cả ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 15 trở lên.

Cách tham gia

 • Người chơi đạt cấp 15 sẽ đủ điều kiện tham gia khiêu chiến lôi đài.
 • Mỗi ngày được khiêu chiến 5 lần miễn phí.
 • Có thể mua thêm lượt khiêu chiến dựa theo cấp độ VIP.
 • Lúc 00:00 mỗi ngày sẽ tạo mới lượt khiêu chiến.
 • Khiêu chiến hoặc phản kích thành công sẽ trừ 1 lần khiêu chiến.

VLTKH5

Phần thưởng

 • Mỗi lần khiêu chiến thành công sẽ nhận được Kim Nguyên Bảo khóa.
 • Khiêu chiến thất bại sẽ nhận điểm kinh nghiệm.
 • Mỗi ngày sẽ tổng kết xếp hạng lúc 22:00.
 • Thứ hạng càng cao, nhận thưởng xếp hạng càng nhiều.
 • Phần thưởng xếp hạng được gửi qua thư ingame.
HạngPhần thưởng
1
 • 500 Võ Huân
 • 400 Kim Nguyên Bảo khóa
 • 600 điểm từng trải
 • 10 vạn tiền đồng
2 - 3
 • 350 Võ Huân
 • 320 Kim Nguyên Bảo khóa
 • 500 điểm từng trải
 • 8 vạn tiền đồng
4 - 10
 • 300 Võ Huân
 • 280 Kim Nguyên Bảo khóa
 • 450 điểm từng trải
 • 5 vạn tiền đồng
11 - 50
 • 250 Võ Huân
 • 240 Kim Nguyên Bảo khóa
 • 400 điểm từng trải
 • 3 vạn tiền đồng
51 - 100
 • 220 Võ Huân
 • 200 Kim Nguyên Bảo khóa
 • 350 điểm từng trải
 • 3 vạn tiền đồng
101 - 200
 • 190 Võ Huân
 • 170 Kim Nguyên Bảo khóa
 • 320 điểm từng trải
 • 3 vạn tiền đồng
201 - 500
 • 120 - 160 Võ Huân
 • 100 - 170 Kim Nguyên Bảo khóa
 • 200 - 230 điểm từng trải
 • 2 vạn tiền đồng