Tần Lăng

VLTKH5

Thông tin chung

 • Thời gian tham gia: 10:30, 16:30 và 21:30 hàng ngày.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 30 trở lên và đã gia nhập Bang hội.

Quy tắc tham gia

 • Tần Lăng là hoạt động Bang hội loạn chiến vô cùng khốc liệt nhưng cũng đầy ắp những phần thưởng giá trị liên thành.
 • 5 phút sau khi mở, tại Tần Lăng - Tầng 1 sẽ xuất hiện Boss Bạch Khởi và Lý Tư lần lượt ở phía Nam và phía Bắc.
 • Tiêu diệt Lý Tư hoặc Bạch Khởi sẽ giúp thành viên Bang vào nhanh Tầng 2.
 • Sau 7 phút từ khi mở Tầng 2, tất cả người chơi sẽ được chuyển vào Tầng 2. Và trạng thái PK sẽ mở sau đó ít phút.
 • Đến phút thứ 10, Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện.
 • Diệt người chơi Bang đối địch hoặc diệt quái trong Tần Lăng sẽ tăng điểm cho Bang hội.
 • Khi hoạt động kết thúc sẽ phát thưởng theo điểm Bang hội.
 • Phần thưởng Bang hội sẽ được đưa vào Đấu Giá.

VLTKH5

VLTKH5

Phần thưởng

 • Mảnh Môn Khách
 • Bảo Thạch Trung - cấp 1
 • Lệnh Bài Quân Hàm
 • Đồ Phổ Trang Bị Cam

VLTKH5