Thám Bảo Bang Hội

VLTKH5

THÁM BẢO BANG

Sau khi tham gia Bang Hội, các anh hùng sẽ có thể dử dụng điểm cống hiến để tham gia Thám Bảo Bang, mang lại nhiều phần quà thú vị.

ThưởngSố lượng
Mảnh Môn Khách1
Mảnh Môn Khách5
Mảnh Môn Khách10
Mảnh Môn Khách20
Mảnh Thần Binh1
Nội công đơn1
Đột phá đơn1
Tẩy tủy đơn1
Hồi tiên đơn1
Bích thủy đơn1
Rèn luyện đơn1
Bích phỉ thúy1
Huyền tinh lv11
Mảnh mật tịch - Xanh5
Mảnh mật tịch - Tím5

VLTKH5