Võ Lâm Cao Thủ

VLTKH5

Thông tin chung

  • Thời gian tham gia: Cả ngày.
  • Điều kiện tham gia: Cấp 10 trở lên.

Cách tham gia

VLTKM

  • Mỗi ải yêu cầu cấp độ nhất định mới được khiêu chiến.
  • Trong vòng 90 giây nếu đánh bại toàn bộ hiệp khách trấn ải sẽ vượt ải thành công.
  • Mỗi người chơi có thể khiêu chiến 2 lần.
  • Có thể mua thêm lượt khiêu chiến dựa theo cấp độ VIP.
  • Hàng ngày sẽ tạo mới số lượt khiêu chiến và lượt mua thêm.
  • Khiêu chiến thất bại sẽ không bị mất lượt.

VLTKM