Bản cập nhật tháng 7

Từ 20-07-19

Chè Ngon

Thời gian và phạm vi tham gia

 • Thời gian mở: sau bảo trì ngày 25/07/2019.
 • Phạm vi: toàn bộ máy chủ
 • Nội dung: trong thời gian hoạt động có thể tham gia các tính năng, phó bản để nhận được nguyên liệu làm bánh.
  • Chè Đậu Xanh: 3 Thạch + 3 Đậu Xanh + 3 Đường Trắng.
  • Chè Thập Cẩm: 1 Thạch + 1 Đậu Xanh + 1 Đường Trắng + 1 Tiêu Dao Ngọc.

Nội dung

 • Tiêu Dao Ngọc có thể mua tại Kỳ Trân Các.
 • Trong thời gian hoạt động, mỗi người chơi có thể làm được tối đa 200 Bánh Dày Thường và 800 Bánh Dày Đặc Biệt.

  Phần thưởng

  • Mỗi mốc làm bánh nhất định sẽ nhận được phần thưởng.
  Chè Đậu XanhPhần thưởngSố lượng
  100EXP10.000.000
  Tinh Hoa Huyền Tinh10
  Thần Bí Khoáng Thạch3
  Tiêu Dao Ngọc5
  200EXP30.000.000
  Mảnh Hòa Thị Bích5
  Gói Danh Lục Truyền Kỳ2
  Tinh Hoa Huyền Tinh20
  400EXP40.000.000
  Mảnh Hòa Thị Bích10
  Rương Tứ Tượng Lệnh1
  Thần Bí Khoáng Thạch6
  •  Phần thưởng Bánh Dày Đặc Biệt
  Bánh Dày Đặc BiệtPhần thưởngSố lượng
  100EXP10.000.000
  Mảnh Hòa Thị Bích5
  Tinh Hoa Huyền Tinh10
  Linh Tuyền10
  200EXP20.000.000
  Tinh Hoa Huyền Tinh20
  Thần Bí Khoáng Thạch5
  Linh Tuyền20
  300EXP30.000.000
  Rương Tứ Tượng Lệnh Bài1
  Tinh Kim5
  Tinh Hoa Huyền Tinh30
  400EXP40.000.000
  Rương Tứ Tượng Lệnh Bài2
  Thần Bí Khoáng Thạch10
  Tinh Hoa Huyền Tinh40
  600EXP60.000.000
  Vẫn Thiết5
  Quẻ Đoài10
  Quẻ Càn10
  800EXP100.000.000
  Vẫn Thiết10
  Mảnh Hòa Thị Bích10
  Gói Thẻ Cam - Đại Tướng1
  1000EXP150.000.000
  Vẫn Thiết15
  Thần Bí Khoáng Thạch2
  Gói Thẻ Cam - Đại Tướng2
  1200EXP200.000.000
  Vẫn Thiết20
  Quẻ Đoài15
  Quẻ Càn15
  1600EXP250.000.000
  Vẫn Thiết30
  Mảnh Hòa Thị Bích10
  Gói Thẻ Cam - Đại Tướng3