Bản cập nhật tháng 7

Từ 20-07-19

Giải đố Thúy Yên

Thời gian và phạm vi tham gia

 • Thời gian mở: sau bảo trì ngày 25/07/2019.
 • Phạm vi: toàn bộ máy chủ
 • Nội dung: trong thời gian hoạt động có thể tham gia các tính năng, phó bản để nhận được thẻ giải đố chưa giám định.

Nội dung

 • Giám định Thẻ Giải Đố thành công sẽ nhận lượng Sao ngẫu nhiên và kinh nghiệm.
 • Giám định Thẻ Giải Đố đên số lượng nhất định sẽ nhận thêm thưởng.

  Phần thưởng

  •  Phần thưởng Mốc Giám Định
  Các loại Thẻ Giải Đố đã giám địnhThưởngSố lượng
  1EXP5.000.000
  Thẻ Tốn5
  Tinh Hoa Huyền Tinh10
  5EXP15.000.000
  Quẻ Li5
  Quẻ Khôn5
  10EXP30.000.000
  Quẻ Tốn10
  Đột Phá Đơn1
  15EXP45.000.000
  Tinh Kim10
  Quà Trang bị Môn Khách - Cam1
  Quẻ Li10
  20EXP60.000.000
  Quà Trang bị Môn Khách - Đỏ3
  Tinh Kim20
  Quẻ Khôn10
  •  Phần thưởng Xếp Hạng
  Xếp hạngThưởngSố lượng
  1Quà Trang bị Môn Khách - Đỏ3
  Vẫn Thiết60
  Mảnh Hòa Thị Bích20
  2Quà Trang bị Môn Khách - Đỏ3
  Vẫn Thiết50
  Mảnh Hòa Thị Bích15
  3Quà Trang bị Môn Khách - Đỏ2
  Vẫn Thiết40
  Mảnh Hòa Thị Bích15
  4~10Quà Trang bị Môn Khách - Đỏ2
  Vẫn Thiết30
  Mảnh Hòa Thị Bích10
  11~30Quà Trang bị Môn Khách - Đỏ2
  Vẫn Thiết20
  Mảnh Hòa Thị Bích5