Bản cập nhật tháng 7

Từ 20-07-19

Môn phái mới

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ H5 thân mến,

Phiên bản mới tháng 7 - Thúy Yên đã cập bến VLTK H5 với nhiều nội dung hấp dẫn, một trong số đó là sự góp mặt của một môn phái hoàn toàn mới, Thúy Yên.

Giới thiệu: Thúy Yên

    • Phái Thúy Yên, một môn phái thần bí nằm dọc theo Nhĩ Hải, vùng núi Điểm Sơn (thuộc nước Đại Lý) và giáp biên cương Vân Nam xa xôi.
    • Tương truyền Sư Tổ của môn phái Thúy Yên vốn là một nữ hiệp bị tình nhân phụ rẫy, muốn rời xa chốn đô hội, bỏ đi ẩn cư để quên hết sự đời nên đã đến vùng núi biên thùy Vân Nam xa xôi hẻo lánh. Trên đường đi, Người cũng gặp rất nhiều cô gái có hoàn cảnh tuyệt vọng giống mình, liền nảy sinh ý tập hợp họ lại, thành lập môn phái, truyền thụ võ công. Về sau liên tục phô trương thanh thế và lưu truyền cho đến ngày nay.
    • Vũ khí: Song Đao
    • Khắc chế: Cái Bang, Thiên Nhẫn
    • Thuộc tính: Thủy

Võ Lâm 2

Kỹ năng môn phái Thúy Yên

Hình ảnhKỹ năng

Võ Lâm 2

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (chủ động): Gây cho mục tiêu 51% sát thương cơ bản + 60 sát thương hệ Thủy. Tối đa sát thương 2 mục tiêu. Mỗi cấp tăng thêm 1% sát thương cơ bản + 60 sát thương hệ Thủy.
Võ Lâm 2Phong Quyền Tàn Vân (chủ động): Tạo 1 dãy Gai Băng ở khu vực phía trước và duy trì, trong thời gian duy trì liên tục gây 6 lần 30.5% sát thương cơ bản và 20 sát thương hệ Thủy, có 10,5% xác suất khiến mục tiêu Đóng Băng 2.05 giây, chờ 48 giây. Tối đa sát thương và Định Thân 6 mục tiêu. Mỗi cấp tăng thêm 0.6% sát thương, 20 sát thương hệ Thủy, 0.5% xác xuất đóng băng và 0.5 giây thời gian đóng băng.
Võ Lâm 2Bích Hải Triều Sinh (chủ động): Gây ra xung quanh 4 lần 21% sát thương cơ bản + 35 sát thương hệ Thủy, và có 10.5% xác xuất làm chậm mục tiêu 1.05 giây. Làm chậm giảm 21% tốc chạy và tốc đánh. Mỗi cấp tăng 1% sát thương cơ bản, 35 sát thương hệ Thủy, 0.5 xác xuất làm chậm, 0.5 giây làm chậm, 1% làm giảm tốc độ chạy và tốc độ đánh.
Võ Lâm 2

Phù Vân Tán Tuyết (chủ động): Gây cho mục tiêu 16 lần 5.2% sát thương cơ bản + 10 sát thương hệ Thủy, có 50% xác suất làm chậm mục tiêu 1.05 giây, làm chậm 11% tốc chạy và tốc đánh. Mỗi cấp tăng thêm 0.2% sát thương cơ bản, 10 sát thương hệ Thủy.

Võ Lâm 2Tuyết Ảnh (chủ động): Trong 4 giây bản thân tăng 97% tấn công và 1900 Thủy Công, tăng 29 tốc chạy và 58 tốc đánh. Mỗi cấp tăng 3% tấn công và 100 Thủy Công, tăng thêm 1 tốc chạy và 2 tốc đánh.
Võ Lâm 2Hộ Thể Hàn Băng (chủ động): Trong 4.2 giây, bản thân tăng 265 kháng Hỏa và miễn hiệu quả bất lợi, nhận được Băng Thuẫn, trong 4.2 giây hấp thu lượng sát thương băng 88% + 160 tấn công bản thân, chờ 30 giây. Mỗi cấp tăng 0.2 giây , 265 kháng Hỏa, 0.2 giây hấp thụ sát thương, 8% + 160 tấn công.
Võ Lâm 2Hàn Băng Tâm Thiến Ảnh (bị động): Kỹ năng bị động, tăng 500 kháng Hỏa, 16000 Sinh Lực, Làm Chậm tăng 1%.
Mỗi cấp tăng 32000 Sinh Lực.
Võ Lâm 2Thiên Lý Băng Phong (bị động): Kỹ năng bị động, tăng 900 Thủy Công, 200 Xuyên Khánh Thủy, Hư Nhược giảm 1%.
Mỗi cấp tăng 800 Thủy Công, 400 Xuyên kháng Thủy.