Bản cập nhật tháng 9

Từ 20-09-19

Trang bị Phục Hổ

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ H5 thân mến,

Phiên bản mới tháng 9 - Phục Hổ đã chính thức cập bến Võ Lâm Truyền Kỳ H5 với vô vàn những nội dung hấp dẫn, một trong số đó chính là sự góp mặt vô cùng quan trọng, bộ trang bị khuấy đảo giang hồ - Phục Hổ.

Bộ trang bị Phục Hổ

    • Để có thể chế tạo bộ trang bị Phục Hổ, người chơi cần sử dụng giao diện Rèn Bang.
    • Cần chuẩn bị Trang Bị Đỏ cấp 91 và Trang Bị Thiên Mệnh ở vị trí tương ứng.
    • Hòa Thị Bích và Thần Bí Khoáng Thạch có thể thu thập thông qua: PBBH Thiên Bảo Khố, Hoạt Động Thần Tài và sự kiện Ghép.

Bảng thuộc tính bộ

Bộ trang bị Phục Hổ cấp 91Thuộc tínhKích hoạt bộ
Ngự - Phục Hổ MãoSinh lực: 648.0002 món: hút sinh lực + 21.600
Ngự - Phục Hổ BàoSinh lực: 1.296.0003 món: hồi sinh lực + 135.000
Ngự - Phục Hổ UyểnPhòng thủ: 32.4004 món: giảm bạo thương + 2.700
Ngự - Phục Hổ NgoaPhòng thủ: 32.4005 món: tấn công + 40%
Ngự - Phục Hổ BộiSinh lực: 648.000-
Chiến - Phục Hổ Vũ KhíTấn công: 64.8002 món: tăng bạo thương + 2.700
Chiến - Phục Hổ LiênTấn công: 32.4003 món: tất cả kỹ năng + 3
Chiến - Phục Hổ GiớiTấn công: 32.4002 món: tăng bạo thương + 722, 3 món: tất cả kỹ năng +1