Sự kiện Tết Đoàn Viên 2019

Từ 25-01-19 đến 18-02-19

Sự kiện Giải Đố Tết

Thời gian và phạm vi tham gia

  • Thời gian mở: 04h00 ngày 25/01/2019 đến 04h00 ngày 31/01/2019
  • Phạm vi: toàn bộ máy chủ
  • Nội dung: trong thời gian hoạt động có thể tham gia các tính năng, phó bản để nhận được thẻ giải đố chưa giám định.

Nội dung

  • Giám định Thẻ Giải Đố thành công sẽ nhận lượng Sao ngẫu nhiên và kinh nghiệm.
  • Giám định Thẻ Giải Đố đên số lượng nhất định sẽ nhận thêm thưởng.

      • Trong thời gian hoạt động, mỗi người chơi có thể làm được tối đa 200 Bánh Chưng Tốt và 800 Bánh Chưng Thượng Hạng.

Phần thưởng

  •  Phần thưởng Mốc Giám Định
Các loại Thẻ Giải Đố đã giám địnhThưởngSố lượng
1EXP500.000
Huyền Tinh lv110
Nội Công Đơn5
5EXP1.500.000
Rèn Luyện Đơn5
Hồi Tiên Đơn5
10EXP3.000.000
Luận Kiếm Lệnh5
Đột Phá Đơn1
15EXP4.500.000
Trang bị Môn khách Cam cấp tương ứng1
Tinh Kim20
20EXP6.000.000
Thẻ Cam Tông Môn1
  •  Phần thưởng Xếp Hạng
Xếp hạngThưởngSố lượng
1Mặt Nạ năm mới2
Thẻ Cam Tông Môn2
Đồ Phổ Trang Bị Cam3
2Mặt Nạ năm mới2
Thẻ Cam Tông Môn1
Đồ Phổ Trang Bị Cam3
3Mặt Nạ năm mới1
Thẻ Cam Tông Môn1
Đồ Phổ Trang Bị Cam3
4~10Mặt Nạ năm mới1
Thẻ Cam Tông Môn3
11~30Thẻ Cam Tông Môn1
Đồ Phổ Trang Bị Cam2