Võ Đang

Võ Đang nổi tiếng với kho võ công Thái Cực Quyền và nhất là Võ Đang nội gia quyền, tương truyền rằng do Trương Chân Nhân một lần nằm mộng được Chân Võ Đại Đế truyền dạy. Đệ tử Võ Đang thuần thục kiếm pháp, dung hòa âm dương, chủ trương lấy tĩnh chế động, dùng nhu thắng cương, hành hiệp trượng nghĩa được người trong giang hồ rất ngưỡng mộ, quý trọng.

Vo Lam H5

Hệ Thống Chiêu Thức

Vo Lam H5